Domov

Bezpečne na cestách

Dopravná výchova

Dňa 10.12.2015 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili dopravnej akcie „Bezpečne na cestách“. Akcia bola pod vedením policajtov, ktorí  okrem iného poučili deti o dôležitosti nosenia reflexných prvkov a následne ich odev zabezpečili reflexnými vestami, 

aby ich ochránili pred nebezpečenstvom na cestách. Svoje vedomosti nadobudnuté na hodinách vlastivedy tak prepojili s praxou.

Mgr.A Kovaľová

Share

Posledná úprava (Utorok, 16 Február 2016 13:37)