Domov Rada školy Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka

Rada školy

Pri Základnej škole, Juh 1054, 093 36 Vranov nad Topľou

           

            Pozývame vás na verejné zasadnutie Rady školy pri Základnej škole, Juh 1054, vo Vranove nad Topľou, ktoré sa uskutoční

     dňa 9. apríla 2015 (t. j. štvrtok) o 16.30 hod. v salóniku ZŠ.

Program:

 

  1. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami školy v roku 2014; informácia o rozpočte školy na rok 2015
  2. Schválenie výročnej správy o činnosti rady školy v roku 2014
  3. Predbežná informácia o príprave žiakov na  Testovanie 9
  4. Koncepčné zámery rozvoja školy
  5. Aktuálne problémy školy

 

 

                                                                                                                          PaedDr. Jana Radová

                                                                                                                           predsedníčka RŠ

Share