Domov ŠKD Beseda s policajtom

Beseda s policajtom

Bezpečne na ulici

Bezpečne na ulici a cestách prišiel deťom do ŠKD porozprávať kpt. Ing. P. Valovčin. Chodci sú najzraniteľnejším článkom medzi účastníkmi cestnej premávky. Najmä u detí je správanie impulzívne, nie sú schopné presne odhadovať vzdialenosť a čas, majú zúžené zorné pole

a nedostatočne rozvinutú motorickú koordináciu. Preto im treba venovať najvyššiu pozornosť. Je dôležité vysvetliť deťom význam používania reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti, že priechod pre chodcov je určený na bezpečné prechádzanie cez cestu a deti bez dozoru by sa nemali na cestách objaviť vôbec. Samozrejmosťou je doprovod rodičov, alebo starších súrodencov. Prvoradé je naučiť deti, že po chodníku sa chodí vpravo. Kde chodník nie je, alebo je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici alebo čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. Dôležité je naučiť deti rozlišovať aspoň zopár dôležitých dopravných značiek a základné pravidlá pri prechádzaní cez cestu. Aj o týchto základných pravidlách deťom porozprával dopravný kapitán polície. A čo sa deťom najviac páčilo? Boli to okuliare, ktoré nám priblížili ako vidí človek, ktorý požil alkohol pred jazdou a má 4%0.

foto na FB 

Share

Posledná úprava (Utorok, 14 Apríl 2015 08:09)