Domov

Čítame škôlkarom

13.apríl 2015

V rámci spolupráce našej školy a MŠ Sídlisko Juh žiaci našej školy boli čítať rozprávku pre deti z materskej školy.Žiaci 3. a 4. ročníkov si pre deti pripravili rozprávku „ Koza rohatá a jež“.

Rozprávku nielen čítali, ale ju pre deti aj zdramatizovali a potom si herecké roly vymenili aj s malými škôlkarmi. Predškoláci potom postavy z rozprávky aj nakreslili. Bolo to predpoludnie plné dojmov, ktoré sme videli na usmiatych detských tvárach a už teraz sa na budúcich prvákov tešíme.

Share

Posledná úprava (Pondelok, 13 Apríl 2015 16:49)