Domov

Deň vody

Čistiareň odpadových vôd

Deň vody v tomto roku si pripomenuli žiaci deviateho ročníka, ktorí sa zúčastnili exkurzie do Čistiarne odpadových vôd vo Vranove nad Topľou. Táto čistiareň odpadových vôd pracuje na mechanicko – biologickom spôsobe čistenia vôd prichádzajúcich z nášho mesta.

Čistiarňou nás sprevádzala Ing. Dobranská, ktorá žiakom priblížila spôsob čistenia odpadových vôd, parametre, ktoré sa sledujú pri čistení vody, nebezpečenstvo cudzorodých látok prítomných vo vode, dôležitosť kanalizácie v mestách a obciach a význam čistenia odpadových vôd pre človeka a prírodu.

     

Share

Posledná úprava (Utorok, 14 Apríl 2015 07:53)