Domov Novinky o škole Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Žneme, čo sme zasiali

     Naša južanská žatva na poli Hviezdoslavovho Kubína bola tejto jari veľmi úspešná!Dňa 26.3.2018 sa konala okresná súťaž v prednese poézie a prózy v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou Hviezdoslavov Kubín.   

  Odborná porota s potešením a uznaním konštatovala, že úroveň prednesov v našom okrese má stúpajúcu tendenciu. Po prvýkrát si všetci účastníci zaslúžene odniesli krásne diplomy, t.j. všetci recitátori boli zadelení po interpretácii svojho textu do bronzového, strieborného či zlatého pásma. Tí najlepší – v zlatom pásme získali vzácne ocenenia. Medzi nimi boli aj naši žiaci:

1.kategória: Zuzana Zolotová – 2.miesto v poézii

                        Barbora Hricová – 3.miesto v próze

2.kategória: Kristián Mihalenko – 3.miesto v poézii

                        Daniela Dančová  - 1.miesto v próze (s postupom do krajského kola)

3. kategória: Zuzana Konkoľová -  strieborné pásmo

                       Slávka Porvažníková – 2.miesto v próze

     Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcej Daniele Dančovej držíme palce v krajskom kole. 

- ana -

Share