Domov Novinky o škole Opálová baňa

Opálová baňa

Učitelia chémie v Opálovej  bani

 

Jarné zasadnutie okresnej predmetovej komisie učiteľov chémie sa uskutočnilo 3.5.2018. Podujatia, ktoré bolo spestrené návštevou opálovej bane pri obci Červenica, sa zúčastnilo 13 učiteľov nášho okresu. Podzemie najstarších opálových baní na svete sme si prezreli cez sprístupnenú štôlňu Jozef.

Slovenský opál je význačný svojou výnimočnou kvalitou a výraznými farbami. Opálové bane boli známe po celom svete už od konca 16. storočia. Najväčší opál menom Harlekýn našli v roku 1775 na dne potoka v obci Červenica. Dnes je uložený v prírodovednom múzeu vo Viedni. Najslávnejšie obdobie zažili opálové bane za rodiny viedenského klenotníka Samuela Johanna Nepomuka Goldschmidta, ktorý sídlil v osade Dubnik.

V roku 2010 bola v Prešove založená spoločnosť Opálové bane Libanka, s.r.o., ktorá dostala povolenie na banskú činnosť – ťažbu opálu v DP Červenica. V roku 2012 nasledoval začiatok povrchovej ťažby drahého opálu na halde Viliam s názvom Monika. Podzemie Slovenských opálových baní je sprístupnené verejnosti od 1. júla 2015 cez štôlňu Jozef.

.

Z jarného zasadnutia PK si učitelia odniesli Zbierku motivačných a demonštračných pokusov s názvom  „Banka pokusov“, ktorú pripravovali učitelia chémie nášho okresu a uzrieť svetlo sveta jej pomohla Skupina spoločnosti BUKÓZA HOLHING, a.s. Úprimná vďaka za uskutočnenie tejto zaujímavej exkurzie PaedDr. Ľubice Novákovej, zástupkyni Skupiny spoločnosti BUKÓZA HOLHING, a.s. Ďakujeme.

- Ing. M.Babjaková -

Share