Domov Učitelia -aktivity

Príspevky

RUŽA

Volejbalový turnaj

K MDD rodičia našej školy usporiadali volejbalový turnaj RUŽA - R - rodičia U- učitelia Ž- žiaci A - abiturienti. Už tradične na sviatok deti MDD, rodičovská rada organizuje volejbalový turnaj medzi rodičmi, žiakmi a učiteľmi

Čítať celý článok...

 

Učitelia & rodičia & žiaci

RUŽA

Dňa 8.júna 2018 sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo športové zapolenie medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi vo volejbale. Najlepšie si viedli rodičia, ktorí získali prvé miesto. 

Čítať celý článok...

 

Vianočné posedenie

Vianoce

 Pokoj a radosť. V takom duchu sa nieslo spoločné posedenie učiteľov a zamestnancov školy. Na začiatok nám zahrala žiačka na husliach a v jej podaní zaznela Tichá noc, kde všetci učitelia sa pridali a tak sa navodila tá správna atmosféra. 

Čítať celý článok...

 

Volejbalový turnaj učiteľov ZŠ

O putovný pohár primátora

V priestoroch športovej haly na našej škole sa dňa 16. novembra 2016 konal volejbalový turnaj učiteľov ZŠ mesta Vranov nad Topľou o putovný pohár primátora mesta. Zúčastnilo sa ho 6 zmiešaných tímov z vranovských škôl. 

Čítať celý článok...

 

Deň učiteľov

28.marec

Neučíme sa pre školu, ale pre život ...... Práca učiteľa je jedným z najnáročnejších povolaní, ktorá si zaslúži úctu, veď učiteľ je ten, kto zasvätí svoj život deťom, ich výchove a vzdelávaniu.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...