Domov Rada školy

Pozvánky

Pozvánka

Rada školy

Pri Základnej škole, Juh 1054, Vranov nad Topľou

 

Pozvánka

Čítať celý článok...

 

Výročná správa

VÝROČNÁ SPRÁVA

o činnosti Rady školy pri Základnej škole, Juh 1054,

Vranov nad Topľou v roku 2014

Čítať celý článok...

 

Zápisnica

 

ZÁPISNICA

zo zasadnutia RŠ pri ZŠ, Juh 1054,  Vranov nad Topľou konaného dňa 22. marca 2016

Čítať celý článok...

 

Pozvánka

Pozvánka

Rada školy

Pri Základnej škole, Juh 1054, 093 36 Vranov nad Topľou

           

            Pozývame vás na verejné zasadnutie Rady školy pri Základnej škole, Juh 1054, vo Vranove nad Topľou, ktoré sa uskutoční

     dňa 9. apríla 2015 (t. j. štvrtok) o 16.30 hod. v salóniku ZŠ.

Čítať celý článok...

 

PLán zasadnutí RŠ 2014

Plán zasadnutí

  V súvislosti s organizáciou školského roka a výchovno-vzdelávacej práce v Základnej škole, Juh 1054 vo Vranove n. T. sa uskutočnia v kalendárnom roku 2015 tri zasadnutia rady školy. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.      

Čítať celý článok...