Domov ERASMUS+

Erasmus+

Projekt

Erasmus

V rámci programu Erasmus +, Kľúčová akcia  2, Strategické partnerstvá 

PROJEKT  “BUĎ  FIT!”                                   

  "Buď fit!" má vyjadriť hlavný cieľ projektu.

 Teda, buď fit po  stránke telesnej, psychickej i sociálnej, váž si sám seba i svojho okolia a prírody, využívaj svoj voľný čas aktívnym spôsobom. Východiskom projektu je jeden z hlavných cieľov zdravotnej politiky EÚ a to podpora zdravého životného štýlu. Medzi konkrétne orientácie stanovené v stratégii EÚ v oblasti zdravia patrí posilňovanie role občana. Z výstupov medzinárodné výskumné štúdie HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) Svetovej zdravotníckej organizácie zamerané na životný štýl detí a školákov z roku 2010 bohužiaľ vyplýva, že u českých aj slovenských žiakov dochádza oproti predchádzajúcemu prieskumu zvýšenie počtu žiakov s nadváhou a zníženej pohybovej aktivity žiakov.

Posledná úprava (Štvrtok, 02 Marec 2017 08:25)

Čítať celý článok...

 

Naša partnerská škola

ZŠ Bystřice nad Pernštejnem

http://www.zsbystrice.cz/

Posledná úprava (Pondelok, 17 September 2018 17:07)

 

Spoločné finálne výstupy

Spoločné finálne výstupy projektu Erasmus+ "Buď fit!"

 

Metodika- Zdravý životný štýl.........................

Metodika - Životné prostredie a zdravie.........

Metodika -Olympijský a paralympijský deň ....

Posledná úprava (Streda, 14 November 2018 08:23)

Čítať celý článok...

 

Kronika partnerstva

Kronika

Od začiatku až po jún 2018. - stručne zaznamenáva  všetky dôležité projektové aktivity, fotodokumentáciu, obsahuje informácie o regiónoch, mestách a školách partnerstva. Táto dokumentácia sa zaznamenávala priebežne po mesiacoch.

Posledná úprava (Piatok, 02 November 2018 15:11)

Čítať celý článok...

 

Nadnárodné projektové stretnutie

Nadnárodné projektové stretnutie

V treťom roku účasti na projektu prebehlo druhé nadnárodné projektové stretnutie v Bystřici nad Pernštejnem v dňoch od 11. júna do 13. júna 2018, ktoré bolo zamerané na koordináciu dokončenia spoločných produktov,

Posledná úprava (Pondelok, 17 September 2018 19:22)

Čítať celý článok...

 

Evaluácia tretieho roka partnerstvu

Anketa 

1Erasmus _  pedagógov ZŠ......................... 

2Erasmus _  žiakov 1. stupňa ZŠ..................

                             3Erasmus _ žiakov 2.stupňa ZŠ ....................

Posledná úprava (Utorok, 25 September 2018 08:40)

Čítať celý článok...

 

Anketa

Evalvácia projektu

Anketa

Evaluácia projektu 13.mája - 18. mája 2018

Posledná úprava (Piatok, 08 Jún 2018 14:44)

Čítať celý článok...

 

BUĎ FIT POMALY VRCHOLÍ

Projektové stretnutie

Projekt Erazmus + pod názvom Buď fit v partnerskom dialógu ZŠ, Juh 1054, Vranov n. T. a ZŠ, Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem vrcholí. Dvadsať detí z mestečka na Vysočine spolu s pedagógmi a pracovníkmi školy navštívilo uplynulý týždeň vranovských hostiteľov na Juhu a opäť si užilo päť dní športu, spoznávania histórie a súčasnosti regiónu, priateľských a kolegiálnych debát. 

Posledná úprava (Pondelok, 17 September 2018 19:30)

Čítať celý článok...

 

Kronika partnerstva

Kronika partnerstva -návrh

Od začiatku až po marec 2018. - stručne zaznamenáva  všetky dôležité projektové aktivity, fotodokumentáciu, obsahuje informácie o regiónoch, mestách a školách partnerstva. Táto dokumentácia sa zaznamenáva priebežne po mesiacoch. Tvorí ju žiacky realizačný tím v národnom a anglickom jazyku pod vedením pedagóga. Táto publikácia je vo fáze rozpracovanosti.                        

Posledná úprava (Utorok, 24 Júl 2018 16:21)

Čítať celý článok...

 

Anketa za 2. rok

Anketa ERASMUS+

Erasmus+ ..... Evaluácia projektu za 2.rok 

.....

Posledná úprava (Piatok, 23 Február 2018 10:04)

Čítať celý článok...

 

BUĎ FIT TENTORAZ NA MORAVE

Výmenný pobyt

Projekt Erazmus+ pod názvom Buď fit pokračuje:žiaci ZŠ Juh 1054 spolu s učiteľmi navštívili koncom novembra mestečko  Bystřicu nad Pernštejnem, kde ich srdečne privítali partneri zo Základnej školy Nádražní 615. Tretí výmenný pobyt v rámci trojročného projektu opäť zahŕňal päť dní plných športu, spoločných hier, spoznávania malebných miest na Vysočine či nadväzovania nových priateľstiev.

Posledná úprava (Streda, 13 December 2017 20:03)

Čítať celý článok...

 

TELEmost

Videokonferencia partnerských škôl

K projektovej téme – Olympijské a paralympiské hry sa dňa 16.novembra 2017 o 12,00 hod. uskutočnila videokonferencia, ktorej sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých tried, žiacky realizačný tím a pedagogický realizačný tím. Cieľom bolo priblížiť spôsob realizácie projektového dňa na oboch školách.

Posledná úprava (Nedeľa, 11 Február 2018 18:03)

Čítať celý článok...

 

Idea olympijských a paralympijských hier

Projektový deň

Od konca letnej olympiády v Brazílii prešiel rok, ešte tri mesiace si počkáme na súťaže Zimných olympijských hier v Južnej Kórei. Napriek tomu športové dianie na zemeguli neustáva a nie je len záležitosťou vrcholových reprezentantov. Nemusíme byť všetci skvelí športovci, aby sme vedeli, že myslenie je pohyb a bez každodenných fyzických aktivít sa náš životný štýl neuberá správnym smerom.

Posledná úprava (Nedeľa, 11 Február 2018 18:05)

Čítať celý článok...

 

S HOKEJKOU I NA BICYKLI

Projektové stretnutie

V dňoch 4. až 9. júna sa naši žiaci v sprievode pedagógov zúčastnila projektovej schôdzky v partnerskej Bystřici nad Pernštejnem. Erasmus+ tak počas celého týždňa pokračoval rôznymi športovými aktivitami, deti upevňovali priateľstvá, navštevovali kultúrne pamiatky i okolitú prírodu.

Posledná úprava (Nedeľa, 11 Február 2018 18:04)

Čítať celý článok...

 

TELEmost

Videokonferencia

Videokonferencia partnerských škôl sa uskutočnila dňa 8.mája 2017 o 12,00 hod. k projektovému dňu ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE, ktorej sa zúčastnili zástupcovia žiakov jednotlivých tried, žiacky realizačný tím a pedagogický realizačný tím. 

Posledná úprava (Nedeľa, 11 Február 2018 18:05)

Čítať celý článok...

 

Deň otvorených dverí

PREZENTÁCIA PROJEKTU PRE VEREJNOSŤ

Partnerský projekt Erasmus+ pod názvom Buď fit, v ktorom spolupracujú  žiaci a pedagógovia ZŠ Juh 1054 Vranov n. T. a ZŠ Nádražní 615 v českej Bystřici n. P., sa v plnení svojich aktivít prehupol už do druhej polovice, a tak sa patrí, aby sa o jeho úspechoch i ďalších plánoch opäť dozvedela široká verejnosť. 

Posledná úprava (Nedeľa, 11 Február 2018 18:05)

Čítať celý článok...

 

Projektový deň

Životné prostredie a zdravie

Projekt "Životné prostredie a zdravie " sa uskutočnil 21.apríla 2017 a bol realizovaný pre všetkých žiakov školy.

Každá trieda si mala možnosť vybrať tému, o ktorej sa chce dozvedieť čo najviac informácii.

Výsledný projekt si môžete pozrieť v prezentácii :

Posledná úprava (Nedeľa, 11 Február 2018 18:10)

Čítať celý článok...

 

Logo projektu

Logo

Spoločné logo projektu - bolo vytvorené na prvom výmennom pobyte s tým, že si žiaci oboch tímov vopred pripravili svoje návrhy a najvhodnejší návrh zvolili po spoločnej diskusii v rámci výmenného pobytu. Najviac vystihoval a najvhodnejší bol návrh loga žiačky našej školy zo ZŠ Vranov nad Topľou, grafickú úpravu zrealizoval žiak našej partnerskej školy. Po odsúhlasení konečnej podoby, logo využívame pri všetkých aktivitách a propagačných materiáloch.

Čítať celý článok...

 

Medzinárodný výmenný pobyt vo Vranove

NA  JUHU  JE  HESLOM  BUĎ  FIT 

Od nedele 27. 11. do piatka 2. 12. 2016 sa uskutočnil ďalší výmenný pobyt 25 českých žiakov v sprievode 3 pedagógov v rámci projektu Erasmus+ pod názvom Buď fit v ZŠ Juh 1054 vo Vranove n. T. Trojročná spolupráca škôl je v súčasnosti približne vo svojej polovici a realizácia naplánovaných  športovo-spoločenských aktivít prináša  najmä zúčastneným žiakom pekné zážitky.

Posledná úprava (Piatok, 03 Marec 2017 19:39)

Čítať celý článok...

 

Buď fit

Anketa - Buď fit 

Evaluácia výmenných pobytov pre žiakov a pedagógov. Na záver každého krátkodobého pobytu formou dotázníka bola zaradená evaluácia, ktorá potvrdila, že ciele aktivít boli splnené.

Buď fit - 15.5.-20.5.2016 pedagógovia Bystřice    

Posledná úprava (Štvrtok, 02 Marec 2017 16:03)

Čítať celý článok...

 

Kronika partnerstva

Partnerstvo - návrh kroniky

Kronika partnerstva - stručne zaznamenáva  všetky dôležité projektové aktivity, fotodokumentáciu, obsahuje informácie o regiónoch, mestách a školách partnerstva. Táto dokumentácia sa zaznamenáva priebežne po mesiacoch. Tvorí ju žiacky realizačný tím v národnom a anglickom jazyku pod vedením pedagóga. Táto publikácia je vo fáze rozpracovanosti.                                      

Kronika............................................................................

Posledná úprava (Sobota, 07 Apríl 2018 07:31)

 

Korčuľovanie a hokej

Korčuľovanie a hokej

V priebehu realizácie projektu sa na škole vybudovalo  klzisko z finančných prostriedkov zriaďovateľa. Pedagógovia majú možnosť upevňovať skúsenosti vyučovať aj mimo vyučovania  korčuľovanie a základom hokeja, rozvijať  základy hokeja nadviazať na výmenný pobyt našich žiakov.  Viac žiakov školy využívalo verejné korčuľovanie a tak napomáhalo  realizovať a  plniť ciele a úlohy projektu Be fit! (Táto aktivita nebola uvedená v projektovej žiadosti.)

Posledná úprava (Piatok, 03 Marec 2017 08:02)

Čítať celý článok...

 

Florbal

Florbal

Florbal v súvislosti s cieľom projektu. Pestovať kladný vzťah žiakov k pohybovým aktivitám, zaradila naša škola túto  voľno časovú aktivitu. Keďže naša partnerská škola vyučuje našich žiakov základom florbalu, vytvorili sme záujmový útvar vo florbale. Žiaci, ktorí sa zúčastnili výmenných pobytov pomáhajú pri výučbe ostatných žiakov navštevujúcich tento krúžok jeden deň v týždni. Aktivita prebiehala už počas prvého roka partnerstva a prebieha i v druhom roku partnerstva.  

Posledná úprava (Sobota, 04 Marec 2017 07:25)

Čítať celý článok...

 

Nástenné noviny

Nástenné noviny

Nástenné noviny sú umiestnené na viditeľnom mieste chodby,  kde majú prístup všetci žiaci a rodičia školy resp. návštevníci školy. Obsahujú stručné informácie o projekte, časový harmonogram pre daný školský rok, informácie o partnerskej škole. Slúžia aj  ako diseminácia  projektu.

Čítať celý článok...

 

Kniha športu

Kniha športu je spoločný produkt pedagógov a žiakov,  je vo fáze rozpracovanosti, tvorí sa počas troch rokov partnerstva. Naša škola  pripravuje informácie o dvoch športoch (volejbal, džudo) v národnom jazyku a v angličtine. Obsahuje základné informácie o histórii uvedených športoch, základnú metodológiu ich vyučovania, fotografie žiakov pri športoch, obrazové materiály turnajov v rámci krátkodobých výmenných pobytov a "Olympiády pre štyri športy".  

 

Prezenzácia tu volejbal

Prezentácia tu džudo

Posledná úprava (Utorok, 21 Marec 2017 20:51)

 

Vizitky

Vizitky žiakov a pedagógov

Pedagógovia koordinačných tímov škôl a účastníci výmenných pobytov vytvorili vizitky v rodnom jazyku a v angličtine. Odoslali ich  partnerskej škole. Vizitky obsahovali fotografiu, záujmy, text bol v rodnom jazyku a angličtine. Tvorené boli pomocou programu PowerPoint a Word. Žiaci si tak precvičili IKT zručnosti - vkladanie obrázkov, prezentovanie svojej osoby, estetické cítenie. Vytlačili sme ich a prezentovali žiakom formou výstavky v spoločenskej miestnosti.

Posledná úprava (Streda, 01 Marec 2017 15:55)

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...